Blog

We love to share our knowledge!  

(Turkish) Boyut değerini ve boyut adını bulma

Sorry, this entry is only available in Turkish.
Posted on
Posted in Blog

(Turkish) strReplace() methodu kullanımı

Sorry, this entry is only available in Turkish.
Posted on
Posted in Blog

(Turkish) AX Retail POS için yazıcının ayarlanması

Sorry, this entry is only available in Turkish.
Posted on
Posted in Blog

Walkthrough for All CIL Errors

“A parameter could not be serialized” Hızlı çözüm: Tools-> Options -> Development tab.” altındaki “Excute business operations in CIL”  kutucukdaki çek işareti kaldırılmalı. Bu hatanın sebebi başarılı olarak FULL CIL yapamamış olmanız. Yeniden FULL CIL yapın ve çıkan hataları düzeltin. “CIL generation: source array was not long enough…”: 1. AOS’u durdurun. 2. C:\Program Files\Microsoft Dynamics […]
Posted on
Posted in Blog

(Turkish) DimensionAttributeLevelValue Kaydı Bulup Silme

Problem Son kullanıcı yeni bir ana hesap / tedarikçi / müşteri / banka gibi bir ana veri yarattı. Sonrasında bu ana veriyi kullanarak finansal günlük(ler) yarattı ama deftere nakletmedi. Sonunda da başta yarattığı ana veriyi silmeye karar verdi ve silerken şöyle bir hata aldı: An error occur: “A financial dimension value is based on the […]
Posted on
Posted in Blog

(Turkish) Dynamics AX da türkçe olarak ay ismini almak (mthName_TR)

Sorry, this entry is only available in Turkish.
Posted on

(Turkish) Warehouse Mobile Device Portal Hızlı Başlangıç

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Unix Time Stamp’i Ax Date’e çevirmek

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Dynamics AX 2012 ile OData kullanımı

Sorry, this entry is only available in Turkish.
Posted on
Posted in Blog
Tagged