Blog

Boyut değerini ve boyut adını bulma

Boyut değerini ve boyut adını bulma

Merhaba bu yazımızda boyut değerini ve adını nasıl elde edebileceğimizi anlatacağım.aa

Boyut değerlerini birden fazla yöntemle bulabiliriz.

İlk olarak aşağıdaki yolu deneyelim.

public static str getDimensionValue(RecId _defaultDimension, Name _dimName)

{

DimensionAttributeValueSetStorage  dimStorage;

;

dimStorage = DimensionAttributeValueSetStorage::find(_defaultDimension);

return dimStorage.getDisplayValueByDimensionAttribute(DimensionAttribute::findByName("dimName").RecId);

}

Burada gördüğümüz gibi fonksiyonumuz iki parametre almaktadır. İlk parametremiz, recId tipinde olup ilgili kaydın defaultdimension alanını istemektedir. İkinci parametremiz, bu defaultDimension alanındaki hangi boyutu istediğimizi sormaktadır.

Örnek olarak ben inventTable daki herhangi bir kaydın tedarikçi boyutunu öğrenmek istiyorsam;

Birinci parametre olarak inventTable.DefaultDimension, ikinci parametre olarak da “Tedarikçi” yazmalıyım.

İkinci bir yöntem olarak da, yine aynı parametreleri alan, aşağıdaki metodu kullanarak ilgili kaydın boyut değerini bulabiliriz.

DimensionValue getDimension(DimensionDefault _dim, Name _dimName)
{

DimensionAttributeValueSetItem valueSetItem;

DimensionAttributeValue               dimAttrValue;

DimensionAttribute                         dimAttr;

;

select Name from dimAttr

join dimAttrValue

where dimAttrValue.DimensionAttribute           == dimAttr.RecId

&& dimAttr.Name == _dimName

join valueSetItem

where valueSetItem.DimensionAttributeValue       == dimAttrValue.RecId

&& valueSetItem.DimensionAttributeValueSet   == _dim;

 

return valueSetItem.DisplayValue;

}

Sırada boyutun adını bulma işlemi var. Öncelikle adı bulunacak olan boyutun ana tablosunun hangisi olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için menu den genel muhasebe–kurulum– mali boyutlar formunu açıyoruz.aaaa

aaa

Açılan formda aldığınız değerleri kullanın alanındaki değer “özel boyut” ise bunun ana tablosu DimensionFinancialTag tablosudur.

Eğer “özel boyut” yazmıyorsa boyutun üzerine gelip finansal boyut değerleri butonun basıyoruz.

Daha sonra açılan formda, soldaki gridin üzerinde iken sağ tıklayıp view details dersek ilgili boyutun ana tablosunu öğrenmiş oluruz.

Ana tablo bulunduktan sonra aşağıdaki kod parçası ile boyutun değerinin adını bulabiliriz.

display Name dispDimName()
{
    return (select Description from "Bulduğumuz ana tablo " where "Bulduğumuz ana tablo ".Value == ***).Description;
}

*** Buraya boyutun değerini vermeliyiz. Boyutun değerini nasıl bulacağımızı zaten yukarıda anlatmıştık.

İyi çalışmalar

Agit Can.

Posted on
Posted in Blog