Tag: table inheritance

 

Tablo Kalıtımı (Table Inheritance) Bölüm 3 : Uygulama – Temel ve Türetik Tablo Yaratma

İki Tablo Yaratmak Bu bölümde önceden belirttiğimiz temel tablo TabInsan ve ondan türeyen türetik tablo TabOgretmeni olışturacağız. TabInsan tablosunu oluşturmak için: 1. AOT’de DataDictionary düğümünü açın ve Tables düğümünü sağ klikleyin ve New Tableseçeneğini seçin. 2. Açılan Properties penceresinde Name özelliğinin değerini TabInsan olarak değiştirin. 3. SupportInheritance özelliğinin değeri için açılan listesinden Yes değerini seçin. Dikkat! […]
Posted on
Posted in Blog

Tablo Kalıtımı (Table Inheritance) Bölüm 2 : Ne Zaman Kullanmalı?

İki tablo arasında kalıtımın kullanılması düşünüldüğünde, tablolardan birinin temel(base) tablo, diğerinin türetik(derived) tablo olduğunu varsaymamız gerekir. Aşağıda belirtilen tüm koşulların hepsi doğru ise iki tablo arasında kalıtım tanımlanabilir: Bu iki tablonun sistemdeki diğer tüm tablolardan hiçbiriyle ilişkisi olmadığını varsayarsak aralarında 1-n ya da n-n ilişki olmaması gerekir. Tek geçerli ilişki 1-1 dir. Temel tablodaki bir […]
Posted on
Posted in Blog

Tablo Kalıtımı (Table Inheritance) Bölüm 1 : Terminoloji

Dynamics AX 2012 ile gelen yeni özelliklerden bir tanesi tablolarda kalıtım. Bu yazıdan başlayarak, başta MSDN olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlediğim bilgileri ve kendi notlarımı birleştirerek bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle aşağıda geçen örnek objeler arasındaki ilişkileri belirtelim: Canli sınıfı Object sınıfından türemiş (extend) olsun. Insan sınıfı de Canli sınıfından türemiş olsun. Son olarak da Ogretmen sınıfı Insan sınıfından
Posted on
Posted in Blog